سنگ قبر

این هم سنگ قبر وبلاگ

آدرسش را می دهم، هرچند می دانم در گورستان هم گمم می کنی

و سنگ قبرم بی فاتحه می ماند.

خداحافظ نویسندگان افکار

خداحافظ دستنوشته های عام ی ام

/ 3 نظر / 16 بازدید
اوج آسمان

[گل]

YACH

[لبخند]

بهاره

زیزی جون این یعنی چی؟ یعنی دیگه نمی خوای بنویسی؟