قطار

وقتی که قاب می شوم ، پشت دریچه ی قطار

گریه نکن   ،    نگاه کن    ،   مرا به خاطر بسپار 

             مرا به خاطر بسپار با همه ی سادگی ام

             طراوت دست و دلم  شکوه_ افتادگی ام 

                  مرا به خاطر بسپار،لحظه به لحظه،خط به خط

                 دوستی _  مرا  ببین   ،   در این زمانه ی غلط 

اگر که عاشقی و یار ،  مرا به خاطر بسپار

مرا که پشت_پا زدم ، به راه و رسم روزگار   

             زیر_ همان درخت سبز،که می رسد به انتظار

                من ایستاده ام هنوز ، مرا به خاطر بسپار 

                                                                        ؟؟؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
مریم

در خاطرمی همیییییییییییییییشه[گل][قلب][ماچ]

ی .آ .چ

میشه آهتگشو هم بنویسی؟[تایید][تایید] بای جودی.