دوست من بهار

ممنونم بهاره جان

به خاطر نگرانیت

به خاطر حظورت

به خاطر مهربانیت

به خاطر  تمام خوبیت

به خاطر دوستی پاکت

ممنونم بهاره جان

/ 2 نظر / 8 بازدید
بهار

زینب جونم[قلب][گل] از ته قلبم میگم که خیلی خیلی دوست دارم و به داشتن دوست خوبی مثل تو افتخار می کنم... مرسی دوست دوست داشتنی من... زنده باد دوستی مون [گل][گل][گل]