آیا هنوز می خواهی بمانم؟

آیا هنوز می خواهی بمانم؟

دیگر باور ندارم که

تو، می خواهی من بمانم.

کاش چنین نباشد. کاش تو قلبم را نشکنی.

گر بروم، بی دل رفته ام.

 دوستت دارم.

/ 5 نظر / 9 بازدید
YACH

[خداحافظ]

بهاره

خیلی دوست دارم زیزی جونم... مواظب خودت باش[ماچ] [گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل]

سیامک

وقتی آپتو می خوندم یادم افتاد دوست دیگری گفته بود: نمیدانم چه کسی شکست قلب تو را که دوباره دست های من برید..