آه

چه می شود که  یکباره غریبه می شوی؟

چه می شود که مرا از یاد می بری؟

چه می شود که دیگر نمی خندی؟

چه می شود که من حس رفتن می کنم؟

چه می شود که بغض در گلویم آشیان می گیرد؟

چه می شود که یاد گذشته ها شیرین تر از اکنون می شود؟

چه می شود که اینهمه دلتنگت می شوم اما... اینهمه از تو دورم؟

چه می شود که دیگر دستانت مهربان نیستند؟

و شاید نگاهت دیگر............

/ 2 نظر / 9 بازدید
YACH

بعد از این همه مدت ..... رسیدن بخیر . ............................................. . موفق باشی رفیق.

بهاره

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]