رباتیک هم کذشت

و چه روزها رفتند

و چه خاطره ها ماندند

و چه دوستی ها ابدی

دوستای خوبم دلم براتون یه ذره شده.

/ 6 نظر / 10 بازدید
سیامک

سلامممممممم ******@@@*********@@@ ***@@****@@****@@****@@ **@@********@@@********@@ *@@***********@**********@@ *@@********** آپم**********@@ **@@*****منتظر حضورت*****@@ ***@@**حتی واسه یه ثانیه**@@ *****@@**************@@ *******@@**********@@ **********@@****@@ *************@@@ ***************زود بیا...[گل]

سیامک

سلاممممممممم... . . . از اینکه بهم سر زدی ممنونم.. بازم بیا...[گل]

بهاره

[ماچ][خجالت][قلب][گل][ماچ][قلب][گل]

یاچ

رباتیک هم گذشت .خیلی وفته که گذشت