zizijoonbihamta

 
نویسنده : zizi s - ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٧
 

او بر انبوه, روح های مرده ی جسم ها ی جاندار, مطیعانش

می ایستد و فریاد بر می آورد:

"من برای خیر شما و در راه دین می کوشم." !!!!

او نیز به گونه ای ، قرآن بر سر نیزه می کند

از دین سپری ساخته برای ..........

و خون هر معترضی حلال !!!!!!

 

اما روزی

دوباره روح در کالبد مردم خواهد دمید

روح آزادی

روح گریز از ستم –ستم به نام دین !!!-

 

آنروز مردم نقابت را کنار خواهند زد

آنروز مردم چهره ات را می بینند

روزی مردم بپا می خیزند

                                               می دانم

 

                     "دشمن دانا به از دوست نادان" دوست؟!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

....

آن یک به فوق مسکنت از ظلم و جور این

این یک به تخت مقدرت از دسترنج آن

این با سرور و شادی و عیش و طرب قرین

وآن با عذاب و ذلت و اندوه توامان

 

 

گفتم به روح خفته ی آن مرد بی خبر

تا کی تو خفته ای؟ بنگر آفتاب زد

برخیز و مرد باش ، ولیکن حذر ، حذر

زنهار ، بی گدار نباید به آب زد

 

همدرد من! عزیز من! ای مرد بینوا ،

آخر تو نیز زنده ای ، این خواب جهل چیست

مرد نبرد باش که در این کهن سرا

کاری محال در بر مرد نبرد نیست

 

زنهار ، خواب غفلت و بیچارگی بس است

هنگام کوشش است اگر چشم وا کنی

تا کی به انتظار قیامت توان نشست 

برخیز تا هزار قیامت به پا کنی 

 

                                   م . امید